Simplify your choice

Enet group
Handledning och terapi


Vi har sedan 1989 hjälpt företag att hjälpa människor.

Vi handleder kommuner och bolag med svåra ärenden.


Erbjuder terapi 

KBT-ACT-Lösningsfokuserad och MBT


unsplash